„Své pacienty učím to, co sám dodržuji. O Vánocích ani na Silvestra nepiji,“ říká lékař, který pomáhá lidem závislým na alkoholu

Vánoce a především konec roku je období spojené s vyšší konzumací alkoholu, než je běžné po zbytek roku. Pro minimálně tři sta tisíc Čechů je to problém. „Závislost je nemoc celoroční, v prosinci se však mohou v důsledku oslav její příznaky prohloubit,“ potvrzuje doktor Vít Šlechta z Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie, který je současně členem Protidrogové komise Libereckého kraje. Pro závislé jde o těžké období. „Skutečně, svátky na závěr roku jsou pro každého závislého člověka zatěžkávací zkouškou. Musí se naučit odmítat společenské nabídky k pití alkoholu, které jsou někdy zcela neškodně míněny, jindy mohou nabývat docela agresivní podoby. Pacientům doporučujeme, aby se nevymlouvali, nejlépe je říci pravdu: 'Jsem závislý a nesmím pít alkohol, proto mě nenuťte'.“


Vít Šlechta. Foto: archiv LZ

V křesťanství je víno symbolem Kristovy krve. Je hříchem pít alkohol o Vánocích, křesťanských oslavách narození Ježíše Krista?

Naše Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie řeší problémy pacientů se závislostni na principu lékařského poznání. O náboženském vyznání pacientů hovořím pouze v případě, že oni sami jej vyjádří jako problém, který chtějí řešit. Pokud se u člověka rozvine závislost na alkoholu, pak při léčbě této závislosti platí zákon „vše nebo nic". Lidem s rozvinutou závislostí takzvaně „chybí záklopka", takže pozření minimální první dávky alkoholu v nich startuje chuť a pokračují nekontrolovaně v další konzumaci, kterou vůlí nedokážou ovlivnit. Pacientům se snažím vysvětlit, že závislost na alkoholu je celoživotní choroba, se kterou se však dá velice dobře žít, pokud se dokážou za každé situace alkoholu vyhnout. Pokud závislostí trpí duchovní nějaké církve, buď při oslavách a obřadech používá vinnou šťávu bez alkoholu, nebo víno nepije vůbec. To platí i pro všechny ostatní situace.

Pilo se na Vánoce vždy více než po zbytek roku, jak o tom hovoří statistiky posledních dekád, nebo jde o fenomén relativně nový?

V našich zemích se alkohol pil od počátku civilizace. Alkohol má mimo jiné takzvanou „socializační funkci", to znamená, že je spojen se společenskými rituály. Pil se vždy, když byl dostupný. Závěr roku u nás v posledních desetiletích probíhá ve znamení konzumu bohaté společnosti. S tím souvisí zvýšený prodej všeho, včetně alkoholu.

Ostatně, z televizních reklam by člověk snadno nabyl dojmu, že by Vánoce bez lahve whisky nebyly naplněné. Jak moc podle vašich zkušeností reklama na alkohol lidi ovlivňuje při adventních nákupech?

S uznáním musím říci, že reklamy na alkohol patří k těm nejlepším. Dokážou skutečně zaujmout. Tímto hodnotím jejich vtip a estetický dojem. Určitě si tyto reklamy nacházejí své adresáty mezi konzumenty. Nakolik zvyšují prodej určitých značek, posoudí nejlépe výrobci, ale asi se jim investovat do reklamy vyplatí.

Takže byste asi nebyl pro jejich zákaz?

Jako člověk liberálního zaměření nemám rád zákazy. Někteří pacienti se mi však svěřují, že je reklama na alkohol „startuje". To znamená, že po jejím spatření dostanou chuť na alkohol a není výjimka, že tomuto bažení dokonce podlehnou. Součástí léčby je však výchova pacienta k odolnosti. Nelžeme jim, že díky své abstinenci budou žít jako v bavlnce. Alkohol se jim v naší společnosti bude nabízet ze všech stran, alkohol jim budou nabízet i jejich nejlepší přátelé a oni navzdory tomu musí vydržet a nenapít se.

Alkohol může pohodu zesílit, i zcela rozvrátit

Alkohol uvolňuje, je to společenská droga. Je toto důvod, proč lidé o Vánocích a s koncem roku víc pijí, tedy, aby, když to nadsadím, všechna ta rodinná setkání vydrželi?

Alkohol má účinky euforizující, uvolňující, v určité hladině zvyšuje sebevědomí, odbourává zábrany, následně má účinky uspávající, hypnotické až narkotické, které mohou vyústit v akutní otravu alkoholem. Lidé v našem civilizačním okruhu s alkoholem většinou dokážou zacházet ke svému prospěchu. V době volna a společných setkání jej užívají v přiměřených dávkách. Je pochopitelné, že když se na konci roku nahromadí svátky, ve kterých se nepracuje, tak se zvýší společenská konzumace alkoholu. Pokud někdo v tomto období zůstane sám, může naopak alkohol použít ke zmírnění úzkosti ze samoty.

S čímž souvisí, že je alkohol jedním z nejsilnějších depresantů. O této své vlastnosti dává vědět hlavně v kocovině a ve dnech po intenzivnějším pití. Platí, že kdo o Vánocích pije, vystavuje se riziku, že je stráví v depresi?

Konec roku disponuje k rozvoji deprese z více důvodů. Jednak je v tomto období nejméně slunečního světla, což samo o sobě může depresi vyvolat. Dále se v tomto období kumuluje nálada spojená s vysokým očekáváním. Toto očekávání se však nemusí vždy vyplnit a následně místo šťastných a radostných pocitů přicházejí rozlady, neporozumění, smutek, deprese. Někteří pacienti uvádějí, že toto období mají z celého roku nejméně rádi. Alkohol může zesílit prožitek příjemných chvilek našeho života, ale může je rovněž zcela zničit a rozvrátit. V tomto období nejsou výjmečné domácí hádky, vyvolané alkoholem, o dopravních nehodách a sebevraždách pod vlivem alkoholu ani nemluvě.

Jeden alkoholik kazí život pěti lidem

V Česku je, jak jsem kdesi četl, žije tři sta tisíc lidí, kteří mají potíže s pitím. Jak moc mohou Vánoce a Silvestr jejich potíže ještě zhoršit?

Skutečně platí, že u tří procent naší populace se plně rozvinuly příznaky závislosti na alkoholu. Ty se projevují tím, že člověk vypije více alkoholu než dříve, dostavuje se u něj bažení, které často nedokáže ovládat, nedokáže včas zastavit konzumaci alkoholu. Pije často již před odchodem do společnosti nebo pije tajně o samotě. Člověk si velice dlouho svoji závislost neuvědomuje, nebo nechce připustit. Jako první známky závislosti na alkoholu se proto dostaví problémy v rodině, problémy v zaměstnání nebo problémy s tělesným zdravím. Není výjimkou, že do Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie přijdou nejdříve členové rodiny, aby se poradili, jak se mají ke svému závislému příbuznému chovat. Je spočítáno, že jeden alkoholik kazí život v průměru pěti lidem. Když si vezmete, že u nás žije přes 300 000 osob závislých na alkoholu, pak jejich závislostí trpí více než 1,5 milionu lidí. To není málo. Závislost je nemoc celoroční, v prosinci se však mohou v důsledku oslav její příznaky prohloubit.

Tedy se nepletu, když předpokládám, že Vánoce a především Silvestr jsou pro abstinující těžkou zkouškou. Existuje rada, jak konec roku přežít, aniž by se člověk k alkoholu vrátil?

Skutečně, svátky na závěr roku jsou pro každého závislého člověka zatěžkávací zkouškou. Musí se naučit odmítat společenské nabídky k pití alkoholu, které jsou někdy zcela neškodně míněny, jindy mohou nabývat docela agresivní podoby. Pacientům doporučujeme, aby se nevymlouvali, nejlépe je říci pravdu: „Jsem závislý a nesmím pít alkohol, proto mě nenuťte". Žel, mnoho lidí v sobě nedokáže najít dostatek pochopení pro tyto abstinující alkoholiky. Přitom z liberálního pohledu platí, že každý člověk může u nás pít, co chce. Naše společnost nikomu pít alkohol nezakazuje. Je proto přirozené očekávat, aby společnost nikoho pít alkohol nenutila.

Abstinentem ze zásady

Máte s příchodem nového roku víc pacientů, než je roční průměr? Čili, dávají si lidé jako novovoroční předsevzetí, že nebudou pít? Jak bývají v jeho dodržování úspěšní?

Pacienti přicházejí v těžkých životních situacích celoročně. Den, kdy člověk přestane pít, je něco, jako „druhé narozeniny", to je jeho „nový rok". Od tohoto dne mu často začíná zcela nový život, proto si jej pamatuje. V Semilech se jednou měsíčně setkáváme v Klubu lidí usilujících o střízlivost. Zde si má každý možnost počítat roky své abstinence. Docházejí tam lidé, kteří abstinují měsíce, ale hodně pacientů abstinuje deset, dvacet i více let. Nejdéle abstinující se již blíží ke 40 letům abstinence. To je viditelný úspěch těch lidí, kteří vědí, že alkoholismus je celoživotní choroba a váží si každého dne své abstinence. Dokonce mohu říci, že díky této vděčnosti často žijí daleko kvalitnějšími životy, než lidé, kteří podobné problémy nepoznali.

Pijete vy sám o Vánocích a na Silvestra alkohol?

Ne, nikdy. Své pacienty učím to, co sám dodržuji. Tak je to nejsnadnější a nejúčinnější. Nikoho k abstinenci nenutím, ale jsem připraven nabídnout konzultaci každému, kdo cítí, že mu alkohol dělá problémy. V tom vycházím z ideálů T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Tomáše Bati, kteří také byli abstinenty ze zásady. Je to zcela přirozené, že v naší společnosti žijí lidé, kteří alkohol konzumují a jiní, kteří jej nekonzumují. Šťastný je ten člověk, který správně pochopí, ke které skupině patří.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE