U Fryče dnes večer začíná nová sezóna populárně-naučných přednášek Science Café Liberec. Prvním hostem bude jazykovědec Karel Oliva

Nová sezóna populárně-naučných přednášek a debat s názvem Science Café Liberec začíná dnes od 18.00 hodin v Knihkupectví a antikvariátu Fryč v centru Liberce. Prvním hostem se stane přední jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva, který se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. Seriál veřejnosti postupně představí významné osobnosti české vědy.


„Večery populárně-naučných přednášek a debat Science Café Liberec v příjemném a neformálním prostředí přibližují různá témata a jejich hosty jsou mimořádní odborníci české vědy. Jedná se o tradiční a oblíbená setkání. Mimo jiné proto, že návštěvníci mohou nahlédnout za pomyslné dveře laboratoří, badatelen a pracoven špičkových vědců,“ říká Tereza Svatoňová z týmu Science Café Liberec.

První hostem série setkání se dnes večer stane známý  jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva.

„Věřím, že kromě tématu zvoleného jazykovědcem Karlem Olivou bude i živá debata. Například o vlivu vyjadřování politiků a známých osobností. O úrovni češtiny, ale i o jazyku, který užíváme například sociálních sítích,“ upozorňuje knihkupec a spolupořadatel přednášek a debat Martin Fryč.

„Úvodem se seznámíme s příklady různých typů slov, která čeština přejala z jiných jazyků. Pro pořádek, ale také trochu pro pobavení, se účastníci debaty dozví i návrhy, jak by případně mohly vypadat jejich „ryze české" podoby. Stručně pohlédneme i opačným směrem. Na existují slova, která z češtiny přešla třeba do angličtiny či němčiny. Na základě takových příkladů se zcela obecně zamyslíme i nad tím, jaké jsou důvody mezijazykového přejímání slov a co slovní přejímky jazyku přinášejí. Zda je přejímání slov mezi jazyky věc spíše užitečná, nebo zda to naopak jazyku, ať už češtině či angličtině škodí,“ dodává Martin Fryč.

Jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. V letech 2003-2016 působil jako ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Externě vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky, bulharsky, italsky, německy a rusky, částečně ovládá i řadu dalších jazyků.

Science Café Liberec

Host: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Název přednášky: O přejímání slov

Termín: středa 9. 10. od 18:00, Knihkupectví a antikvariát Fryč

Vstupné 60,-, senioři a studenti 30,-

Dále připravujeme například tyto hosty a témata: Psychiatr Cyril Höschl, večer současných objevů na poli chemie, večer přírodovědce Jiřího Flouska na téma Co mají Krkonoše společného se Špicberky a mnoho dalších hostů i témat.

Více informací najdete ZDE nebo na:

www.facebook.com/sciencecafelibere a www.facebook.com/knihyfryc

Komerční obsah


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE