V Jizerských horách začínají tokat tetřívci. Běžkařské rolby přestanou jezdit do některých míst

Pro posledních šedesát jizerskohorských tetřívků začíná čas rozmnožování. Spolu se zimou je toto období stěžejní pro jejich přežití. Právě proto nastavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory ve spolupráci s Jizerskou o.p.s. ve vybraných lokalitách, kde tetřívci tokají, klidovější režim. Konkrétně na čtyřech úsecích nebudou po 15. březnu strojově upravovány rolbami běžkařské stopy. V součtu jde o pouhých 12 kilometrů z více než 120 klometrů magistrály a každý z těchto úseků má svou objízdnou trasu, kde budou moci lyžaři využít upravenou stopu.

„Omezení se týká výhradně strojové úpravy, vstup pro návštěvníky nebude nijak omezen. Chtěli bychom je ale požádat o ohleduplné chování – aby se nepouštěli mimo značené cesty, nedělali zbytečný hluk a měli svého psa na vodítku.“ vysvětluje Tomáš Korytář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory.

Noční strojová úprava nebude pro příští dvě sezóny prakticky dotčena. Rolby by se však neměly v širším území výskytu tetřívků zhruba od Čihadel po osadu Jizerka pohybovat v brzkých ranních hodinách, tedy v době toku tetřívka. „Na nejčastěji využívaných trasách z Bedřichova, tedy na takzvaně malém a velkém kolečku, změnu v režimu úpravy lyžaři nepocítí,“ upřesňuje Korytář.

Červeně jsou označené úseky, kde dojde k omezení rolbování.

Kampaň na záchranu tetřívka obecného v Jizerských horách a Krkonoších nedávno zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko spolu se Správou KRNAP a Lesy ČR, krajským ředitelstvím Liberec kvůli tomu, že se počty těchto vzácných ptáků snižují.

V terénu byly rozmístěny žluté informační tabule, které návštěvníky hor upozorňují na výskyt tohoto jedinečného druhu. Zcela zásadním obdobím pro přežití tetřívků, kdy nesmí být rušeni, je zima a jaro. Nepříznivé počasí v zimě přečkávají pod větvemi stromů zaváti sněhem a každé vyrušení je pro ně velkým stresem a zbytečným výdejem drahocenné energie. Mohou se pak stát snadnou kořistí predátorů, především lišek. V roce 2019 budou pro místní obyvatele i návštěvníky Jizerských hor připraveny přednášky, informační a propagační materiály i informační tabule přímo v terénu, kde se veřejnost dozví, jak může s ochranou tetřívka pomoci. (LZ)


Celkem
Sdílení

0 komentářů

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označeny *

*
*

.