Veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2019 se zaměří na budoucnost malých i velkých

Největší veletrh práce a vzdělávání v severních Čechách EDUCA MYJOB Liberec se bude konat od čtvrtka 10. října do soboty 12. října v liberecké Home Credit Areně. Již 13. ročník veletrhu je určen každému, kdo se zajímá o vzdělávání na všech úrovních a o nové pracovní příležitosti. EDUCA MYJOB představí studijní a pracovními programy nejen v Libereckém kraji, ale i v Euroregionu Nisa, České republice a v zahraničí.


Ilustrační foto: EDUCA MYJOB Liberec

Na jednom místě se spojí oblasti, které návštěvníkům pomohou se orientovat v možnostech, které dnes vzdělávací systém a trh práce poskytuje.

„Jsem rád, že se na tomto veletrhu, který má již dlouhou tradici, stále více propojuje oblast vzdělávání s trhem práce. Ostatně to je směr, kterým se kraj ubírá. I proto jsme umožnili vznik osmi Center odborného vzdělávání, kde výuka odpovídá nejmodernějším trendům a kde žáci mají tu nejkvalitnější přípravu na plynulý vstup do zaměstnání,řekl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

V Home Credit Areně vystavuje více než 60 škol a 60 firem, které budou prezentovat nejen pracovní pozice, ale i  vnitřní kulturu organizace. Mnoho  firem navíc na veletrh přiveze ukázky své práce či technologické vychytávky, s nimiž zaměstnanci denně pracují.

„Na veletrhu se nám daří soustřeďovat ty nejzajímavější zaměstnavatele i studijní obory, se kterými se lze v Libereckém kraji i jeho okolí setkat. Vystavovatelé zde každoročně pomáhají vytvářet velmi inspirativní prostředí, ve kterém si každý návštěvník může vybrat, co ho opravdu zajímá. Nabídka práce není na veletrhu jen popsanou pozicí se zveřejněnou výší platu a škola není jen názvem s výčtem oborů. Zaměstnavatelé i školy totiž vnášejí do svých prezentacíi interaktivní prvky a zájemci i uchazeči se mohou více zorientovat a podívat se do firem i škol takzvaně pod pokličku,“ uvedl za hlavního organizátora veletrhu Lukáš Přinda.

O čem je EDUCA13. ročník veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 je již za dveřmi! Na jednom místě se zde spojují oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí tak, aby každému zájemci veletrh poskytl co nejvíce odpovědí na otázky týkající se jeho budoucnosti, profesního uplatnění a možností vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího systému. Návštěvníci všech věkových kategorií se na veletrhu mohou seznámit s konkrétními studijními i pracovními příležitostmi v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí.

„Liberecký kraj motivuje středoškoláky vybraných oborů stipendii. V dalších letech budeme stipendijní příspěvky zvyšovat a rozšiřovat nabídku takto podporovaných oborů,“ doplnil náměstek Petr Tulpa.

Do 13. ročníku veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí je zapojen také Úřad práce ČR.

„Smyslem akce je co nejvíce přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Nabízí všem účastníkům ojedinělé propojení počátečního vzdělávání, vysokoškolského studia, celoživotního učení a současně i pracovních nabídek. Právě vzdělání, celoživotní učení a flexibilní přístup se s ohledem na demografický vývoj, pokrok v technologiích a globalizaci v rámci Průmyslu 4.0 čím dál více stávají nejdůležitějšími faktory pro firmy i společnost. Zaměstnanci budou muset víc zlepšovat své kompetence či zcela změnit své stávající, a to podle konkrétních požadavků zaměstnavatelů. Jedině tak mohou být úspěšní,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Ilustrační foto: EDUCA MYJOB Liberec

EDUCA letos přinesla zajímavý program již před zahájením veletrhu

Organizátoři si pro návštěvníky připravili také bohatý doprovodný program, který celkově koresponduje s cíli a zaměřením celého veletrhu a zaměřuje se na všechny věkové kategorie, které jej pravidelně navštěvují.

Letos se i v rámci doprovodného programu objevilo několik zajímavých novinek. Těmi jsou i dvě nové soutěže pro širokou veřejnost, které tak doplnily tradiční soutěže TOP FIRMA a TOP ŠKOLA a předcházely celému veletrhu EDUCA. Soutěž EDUCA PRESS PHOTO 2019 byla určena pro nadšené amatérské fotografy jakéhokoli věku, kteří se v jejím rámci měli zaměřit na téma Photo Sapiens: Člověk a učení, práce, zábav, což jsou nejzákladnější lidské aktivity, které člověka rozvíjejí a určují jeho budoucnost. Na ochozu Home Credit Areny bude během celého veletrhu probíhat výstava finalistů soutěže.

Fakta o veletrhu

  • Trvá tři dny, letos se koné ve dnech 10. až 12. října
  • Celkem nabízí 22 hodin aktivního kontaktu s návštěvníky
  • Vloni ho navštívilo přes 18 000 lidí
  • Vystavuje na něm 60 firem a 60 škol
  • Výstavní plocha má zhruba 4 000 metrů čtverečných
  • Jedná se o největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách

Druhá soutěž Pozdrav EDUCU byla určena pro žáky druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií a středních škol, kteří v soutěži mohli také vyhrát 10000 korun, které do soutěže věnovalo Město Frýdlant, na školní výlet snů nebo soukromé promítání pro celou třídu v multikině Cinestar. Vítězná třída bude vyhlášena na hlavním pódiu veletrhu EDUCA v pátek 11. října ve 13 hodin. Soutěže TOP FIRMA a TOP ŠKOLA jsou již stálou součástí veletrhu. Nezávislá hodnotící komise oceňuje nejlepší expozice firem a škol, které vítězstvím mohou získat výstavní plochu na další ročník veletrhu zdarma, luxusní trofej od společnosti Lasvit.

Ilustrační foto: EDUCA MYJOB Liberec

Doprovodný programu se zaměří i na podporu kariérového poradenství na školách a pomoc žákům a studentům, aby se zorientovali v možnostech dalšího studia či v přípravě na přijímací zkoušky. Sem patří i workshopy organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR a CzechInvestem, kde se žákům v jednotlivých blocích představí někteří ze zaměstnavatelů v Libereckém kraji. Jedná se např. o Preciosu a.s., Krajskou nemocnici Liberec a.s. a Policii ČR, které žáky 9. tříd přihlášených škol seznámí s méně známými a nedostatkovými profesemi. Tento workshop navazuje na kariérové poradenství na školách, které o něj projevily nebývalý zájem – k naplnění kapacity workshopu došlo již během prvního dne. Společnost Scio na EDUCE zájemcům zprostředkuje absolvování tzv. přijímaček nanečisto.

Zájemce si bude moci vyplnit zkoušky CERMAT i Národní srovnávací zkoušky. Ve stánku Scio budou moci návštěvníci získat informace o přípravě na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy.

Témata na EDUCE neznají hranice – setkávají se zde trendy v HR i moderní technologie

Pro děti i jejich rodiče pak budou určeny stánky iQFABLAB a O2 Chytrá škola, které jim pomohou v orientaci v moderních technologiích i prostředí internetu. Projekt iQFABLAB liberecké c na veletrhu představí své dílny zaměřené na moderní technologie ve spojení s tradiční řemeslnou zručností. Každý si v nich může vyzkoušet například 3D tisk či vektorovou grafiku. Nový projekt O2 Chytrá škola si klade za cíl naučit děti pohybovat se bezpečně v digitálním světě a vyrovnat se s kyberšikanou.

Na profesionály z oblasti personalistiky a vedení firem je zaměřená tradiční HR konference, která se koná ve čtvrtek 10. září v 13:00 ve VIP sálu Home Credit Areny. Konference je zaměřená na téma HRy ve firmách, které ve svých příspěvcích zachytí například spoluzakladatel a ředitel start-upu Liftago Ondřej Krátký, HR ředitel O2 Czech republic Pavel Milec nebo ředitel závodu LUKOV Plast Jan Denton. Registrace na HR konferenci jsou stále otevřené a bližší informace lze najít ZDE.

Ilustrační foto: EDUCA MYJOB Liberec

Spolupořadateli veletrhu EDUCA jsou SFM Liberec s.r.o., Liberecký kraj a Úřad práce ČR a záštitu mu udělili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník a ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Vstup na veletrh kromě HR konference je zdarma a pro veřejnost je EDUCA MYJOB Liberec 2019 přístupná ve čtvrtek 10. října a v pátek 11. října od 9 do 18 hodin, v sobotu 12. října od 9 do 13 hodin.

(LZ, FT)


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE