Žalobce Kadlček v kauze GEPO, korupce a zneužití dotací: Klíčové jsou pro mě policejní odposlechy a listinné důkazy

Zatím spokojený je s dosavadním průběhem hlavního líčení v případu údajné korupce a pokusu o zneužití dotací, v němž je obviněno celkem 13 osob a 4 firmy, krajský státní zástupce Radim Kadlček. Kauza ROP Severovýchod, v níž soud tento týden prověřoval aktivity společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) kvůli její snaze získat stamilionovou dotaci na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény a stavbu oddechové zóny Perštýn v Liberci, je velmi spletitá. Jako jeden z obžalovaných v ní figuruje i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který se brání nařčení, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejné osoby. Vinu od začátku odmítá a tvrdí, že jde o pokus zdiskreditovat jeho osobu.


Krajský státní zástupce Radim Kadlček. Foto: Tomáš Tesař

Jak hodnotíte dosavadní průběh hlavního líčení ?

V první řadě jsem rád, že pokračuje plynule a zatím nedochází k žádným obstrukcím, tedy zdržování či protahování jednání.

Změnil se během projednávání případu u soudu nějakým způsobem váš pohled na celou kauzu, případně některé její aktéry? Nebo v zásadě trváte na charakteru a rozsahu obžaloby tak, jak ji od začátku navrhujete?

Hodnocení si ponechám až pro svou závěrečnou řeč. Obecně mohu říci, že posuzovat jednotlivé důkazy, například dílčí výpovědi svědků zde, u soudu, je poněkud nešikovné, protože je třeba brát v potaz veškeré důkazy a informace k případu jako celek. Pokud to neuděláte, může dojít k vytržení z kontextu nebo zkreslení některých pasáží a souvislostí, což považuji za nešťastné.

Na čem konkrétním hodláte stavět dál svou obžalobu? O co se budete, laicky řečeno, primárně “opírat” ve své závěrečné řeči?

Odpovědět na tuhle otázku by bylo předčasné. Čeká nás ještě řada hodin projednávání případu. Nicméně, nepochybně to jsou a budou především listinné důkazy a pochopitelně policejní odposlechy, z nichž se lze dozvědět řadu klíčových skutečností.

Mimochodem, kdo jsou pro vás klíčoví aktéři? Kauza je evidetně velmi spletitá. Existuje v ní jeden hlavní viník? Jakási „hlava“ celého příběhu?

Nemyslím. Osobně považuji za hlavní postavy celé kauzy především obžalovaného Machatého co se týče činnosti úředníků ROP Severovýchod, obžalovaného Zeronika, který později ze společnosti GEPO sice odešel, nicméně byl u mnoha podstatných okamžiků na začátku a v průběhu aktivit této společnosti. Ohledně jednání samotného žadatele o dotaci bylo nejzásadnější počínání obžalovaného Ing. Jirkůva. A potom je tu ještě osoba obžalovaného hejtmana Půty, který měl v určité fázi převzít odpovědnost za prosazování jednoho z projektů (rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény pozn. redakce) a snahu zajistit nestandardním způsobem financování projektu.

Což nepochybně souvisí i s jeho obviněním, že v zájmu prosazování projektu přijal vysoký úplatek od zaměstnanců firmy Metrostav. Jaký důkaz je v této části příběhu nejdůležitější?

Tuto skutečnost bych nyní nerad komentoval, klíčové důkazy ještě nebyly provedeny.

Zmínil jste odposlechy a jejich, pro vás jako žalobce, klíčovou roli v posuzování viny jednotlivých účastníků případu. Soud se jim, alespoň podle dnešního vyjádření, hodlá věnovat v další části hlavního líčení koncem května. Můžou být rozhodujícím důkazním materiálem?

Domnívám se, že ano. Je třeba si ale uvědomit, že celkově vznikly za určitý časový úsek stovky hodin nahrávek telefonních rozhovorů. V případech korupční trestné činnosti či trestné činnosti související se zneužíváním evropských dotací se zpravidla bez důkazů zajištěných skrytými operativně pátracími prostředky nelze obejít.

Z toho, co říkáte, lze předpokládat, že tahle fáze jednání před soudem bude pro vaši obžalobu některých jednotlivců i subjektů, zásadní?

Nepochybně, ale jak už jsem řekl, důležité jsou z mého pohledu i listninné důkazy.

Spis má přes 20 tisíc stránek. Kdy se podle vás veřejnost, ale i jednoliví účastníci řízení, dočkají finálního rozsudku?

To je otázka spíš na předsedu soudního senátu. Záleží na mnoha okolnostech. Například i na tom, že jeden z obžalovaných figuruje a je obžalován i v další trestí věci, takže v jeho případě může dojít k propojení obou obžalob, což může průběh líčení zkomplikovat. Nicméně za sebe, alespoň podle toho, jak se projednávání zatím vyvíjí, doufám a věřím, že to bude ještě letos.

Stručně o kauze ROP Severovýchod a GEPO

Kauza se týká rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun a vytvoření oddychové zóny Perštýn v centru Liberce za více než 30 milionů. Ani na jeden projekt nakonec evropské dotace vyplaceny nebyly.

Finance na oba projekty za bezmála 100 milionů korun chtěla získat společnost GEPO, která vznikla v roce 2009. Případ se týká jejích aktivit z období let 2011 až 2013.

Hejtman Půta je v případu obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zástupce mu klade za vine, že přijal úplatek v celkové výši 830 000,- korun. A to právě v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí kostela. Podle obžaloby měl jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistit, že projekt zůstane v dotačním programu a budou na něj vyplaceny peníze. Zakázka, kterou získala společnost Metrostav, byla podle státního zástupce zmanipulovaná, předražená a pracovníci stavební firmy údajně nabízeli statisícové úplatky. Půta i obžalovaní zaměstnanci Metrostavu to ale v průběhu dosavadního hlavního líčení popřeli.

Jedním z klíčových důkazů jsou odposlechy. Policie a státní zástupce se opírají také o zvláštní seznam osob, které měly úplatek dostat. Jednalo se o různě vysoké částky v řádech statisíců korun. Obžalovaní si je měli rozepsat do tabulky a k nim přiřadit přezdívky jednotlivých příjemců. Používali k tomu různá krycí jména. Jako třeba „Nejvyšší“ nebo „Nejčistší“.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE