Železnice Praha - Liberec projde modernizací. Cesta už nepotrvá 3 hodiny, ale 105 minut

Chystaná přestavba a modernizace železniční trati mezi Libercem a Prahou by měla zkrátit cestu do hlavního města z dnešních tří hodin minimálně o hodinu. Libereckým Zprávám to řekl Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty. „Je navrhováno zrychlení na cestovní časy 105 až 138 minut mezi Prahou hlavním nádražím a Libercem,“ potvrdil.


Údajně plánujete rozšíření trati mezi Prahou a Libercem, zatím snad v úseku Praha-Mladá Boleslav. Jak konkrétně by mělo rozšíření vypadat?

V současnosti je zpracovávána Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, která prověřuje kombinací novostaveb a modernizací stávajících tratí zrychlení a zkapacitnění spojení mezi Prahou a Libercem. Studie pracuje s několika projektovými variantami, z nichž některé modernizují pouze úsek mezi Prahou a Mladou Boleslaví, ale i tyto zrychlují spojení v celé trase. Určení konkrétní podoby stavebních úprav bude předmětem rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy po dokončení Studie.

O kolik se díky rozšíření zrychlí cesta z Prahy do Boleslavi, potažmo do Liberce?

V závislosti na konkrétní projektové variantě je navrhováno zrychlení na cestovní časy 105 až 138 minut mezi Prahou hlavním nádražím a Libercem respektive 41 až 60 minut mezi Prahou hlavním nádraží a Mladou Boleslaví městem.

Kdy hodláte začít stavět a kdy bude hotovo?

Začátek stavby je zcela závislý na ekonomickém obhájení některé z projektových variant, rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy a přípravy staveb, které zahrnují i úseky novostaveb doposud nezakotvených v územně plánovacích dokumentacích. Studie pracuje s možností zahájení stavby v roce 2025 a dokončením v letech 2031 – 34 v závislosti na konkrétní projektové variantě.

Dálnice je pro vlaky příliš velká konkurence

Architekt Jiří Janďourek, poradce libereckého primátora, říká, že, cituji: „Jsme jediný kraj, který nemá ani jeden metr elektrifikované tratě. To nemluvím už vůbec o rychlosti, ta je konstatní už od 19 století. Pro porovnání ostatní krajská města jsou na tom mnohem mnohem lépe. Města se můžou dostat i do úpadku a dalších problémů. Proto se nemůžeme jen tak koukat jak nám ten vlak ujíždí. “ Faktem je, že cesta vlakem z Liberce do prahy dnes trvá stejně jako dlouho jako v roce 1938, tedy zhruba tři hodiny. Což je pro spoustu potenciálních pasažérů odrazující. Máte v plánu řešit zrychlení dopravy nejen z Prahy do Boleslavi, ale také z Boleslavi do Liberce?

Rozhodnutí o realizaci, nebo nerealizaci nových železničních staveb jsou dle nastavených legislativních postupů závislá na posouzení ekonomické efektivity konkrétního projektu. Tato pravidla jsou interpretována zejména Rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb schválenou Ministerstvem dopravy. Bohužel právě ve směru do Liberce se jakkoliv logické požadavky na rychlé železniční spojení střetávají s realitou posudků zpracovaných dle těchto definovaných pravidel, která zpracovatelé studií pro SŽDC musí dodržovat.

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník uvedl, že, cituji „...ekonomové od železnic tvrdí, že silnice Liberec - Praha konkuruje zamýšlenému rychlovlaku. Autem či busem jste v Praze za 60 minut (nebo i rychleji). Nyní musíme pro správu železnic dokázat, že na rychlotrati bude dostatek cestujících a že přejdou z aut do vlaku.“ Vím, že Jaroslav Zámečník předminulý týden vedl na SŽDC jednání na toto téma. V jakém stadiu jsou tato jednání, lze očekávat, že z nich v dohledné době vyplyne nějaký závěr?

Ano, existence kvalitního silničního spojení mezi Prahou a Libercem, které naopak není standardem pro všechna ostatní krajská města, ekonomickému posouzení vůbec neprospívá. Obhajitelnému převedení cestujících z individuální automobilové dopravy na železnici se věnovalo již několik studií. Lze konstatovat, že ani několikanásobný nárůst počtu cestujících není dostatečný pro ekonomickou obhajobu nové dvoukolejné elektrizované trati.

K tématu čtěte také glosu Bez „Pendolina“ Liberec - Praha to nepůjde.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE